måndag 1 februari 2010

Förklaring!

Fick ett mejl i förra veckan från Bengt Westerberg, styrelseordförande i Röda Korset, där han ger svar på mitt inlägg för ett tag sedan ang. hans arvode/lön på 800 000 kr/året.

"Hej själv!

År 2005 blev jag tillfrågad om jag ville bli ordförande i Röda Korset. Villkoren, inklusive arvodet, var beslutade av Riksstämman innan jag valdes. Min ambition var och är att utföra det uppdrag jag har fått så bra jag kan och göra skäl för det arvode jag uppbär. Ditt uttryckssätt, att jag tar arvodet, ger intryck av att du tror att det är jag själv som tar ut pengar på eget initiativ. Så är det verkligen inte. Medlemmarnas ombud på Riksstämman beslutar i full öppenhet och demokratisk ordning om ordförandens arbetsuppgifter och arvodets storlek. Eftersom jag omvaldes 2008 ansåg medlemmarna uppenbarligen att jag så långt hade motsvarat deras förväntningar. Och det är rimligen de som måste avgöra, eller hur?"

Bengt Westerberg

Så nu är det alltså förklarat, inte Bengts fel att arvodet/lönen är så brutal hög!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Han borde ha råd att skänka hälften av arvodet till röda korset

Kulturens Wektare sa...

Ytterligare en bra kommentar:
http://www.gp.se/kulturnoje/1.303030-lars-aberg-bra-betalt-for-en-god-man