onsdag 21 april 2010

Varit på kurs idag!

Kurs å kurs, snarare marknadsföring av CPAP-företaget ResMed´s nya DVD om att leva med CPAP! Okej, fick en hel del att tänka på som jag kan ta med mig i mitt arbete, men, men, den här videon (som är gjord av bl.a. verksamma inom sömnapnévården inom landstingen) skall nu säljas och hur? Det var slutklämmen av dagens föreläsningar och disskussioner. Den lär kosta 69 kr. exl. moms. Jag hade på tungan att säga - varför inte lägga upp videon på ResMed´s hemsida? Och så kunde vi informera berörda att gå in där och se den.....men, jag höll tyst om det, liksom inte läge att säga det! Och hur i hela världen är det tänkt egentligen, jag menar, ju mer cpap:er vi delar ut, ju mer jobb skapar vi och detta p.g.a att vi måste ju ha en fortsatt uppföljning av behandling och användning. M.a.o. vi måste kalla tillbaka patienten till oss på sluten vården, 1 gång, 2 gånger, inte undra på att vården knäcks! Och med tanke på att vi redan nu inte klarar vårdgarantin för cpap utprovningar fasar jag över framtiden vad gäller marknadsföringen av betydelsen av cpap-behandling! Jag kan ju också förstå varför det nu bedrivs forskning på att hitta nya former istället för cpap-behandling, typ medicinerng via tablettintag! Vilken revolution det skulle bli om det nu föll ut väl! Vi får se!

Inga kommentarer: